Chức năng

 

Tổ chức xây dựng các chương trình biểu diễn để tham gia liên hoan, giới thiệu giao lưu văn hóa nghệ thuật với các nước trong khu vực và quốc tế; được mời các đoàn nghệ thuật ca múa nhạc nhẹ tiêu biểu của các nước đến Thành phố biểu diễn theo đúng các quy định của nhà nước, BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Biểu diễn và tổ chức biểu diễn các chương trình ca múa nhạc chất lượng cao theo định hướng của nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố, phục vụ đông đảo nhân dân thành phố cùng các địa phương trong cả nước. Tổ chức xây dựng và biểu diễn các chương trình ca múa nhạc nhẹ mang tính dân tộc, hiện đại với chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân thành phố cũng như cả nước, luôn nghiên cứu sáng tạo để đáp ứng xu thế đổi mới của đất nước và thời đại.

Tổ chức nghiên cứu về nghệ thuật ca múa nhạc nhẹ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ diễn viên, nhạc công, nhạc sỹ, đạo diễn, biên tập, biên đạo,… làm công tác sáng tác, biểu diễn ca múa nhạc nhẹ, đặc biệt chú trọng lực lượng trẻ. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng những thành tựu kỹ thuật trong công nghệ biểu diễn nghệ thuật như: âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo… nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác biểu diễn, đồng thời phát huy sự sáng tạo, cải tiến nhằm theo kịp sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật hiện đại của thế giới.Nghiên cứu xây dựng mô hình nhạc nhẹ tiêu biểu mang tính dân tộc và hiện đại, hình thành một phong cách nhạc nhẹ riêng của Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh.