Tầm nhìn - sứ mệnh

Trung tâm Ca nhạc nhẹ sẽ phát huy hiệu quả hoạt động với tầm mức cao hơn là một trung tâm biểu diễn nghệ thuật ca nhạc nhẹ mới chuyên nghiệp. Khi đó, ngoài các hoạt động định kỳ thường xuyên phục vụ sứ mệnh của Trung tâm, để tương xứng với vai trò của mình trong giai đoạn này, Trung tâm sẽ có thêm các bộ phận chuyên môn chuyên nghiệp khác, phát triển trên cơ sở yêu cầu thực tế.

Mặt khác, xây dựng các chương trình nghệ thuật để khẳng định vị trí của Trung tâm Ca nhạc nhẹ trong xã hội không chỉ là một trung tâm biểu diễn nghệ thuật ca nhạc nhẹ mới chuyên nghiệp của khu vực phía Nam, mà là của cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

Các chương trình biểu diễn của Trung tâm phải là những chương trình độc đáo, sáng tạo và đạt hiệu quả nghệ thuật. Xây dựng cho Trung tâm một phong cách riêng, một hướng đi riêng với mục đích trên hết là phục vụ nghệ thuật.

Đến năm 2025, Trung tâm Ca nhạc nhẹ phấn đấu trở thành một trung tâm biểu diễn nghệ thuật ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp hàng đầu trong cả nước. Dẫn đầu định hướng nhạc nhẹ tiêu biểu mang đậm bản sắc Việt Nam và hiện đại, mang phong cách nhạc nhẹ riêng của Việt Nam và của TP.HCM phục vụ mọi đối tượng khán giả trong và ngoài nước.