Chương trình kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968

Chương trình kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 với chủ đề: "Tự hào dáng đứng Việt Nam" do Trung tâm Ca nhạc nhẹ thực hiện, biên soạn nội dung, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan đã được diễn ra long trọng vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 01 năm 1968 tại Dinh Thống Nhất - Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tham dự chương trình, có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cựu chiến binh cùng các anh hùng đã chiến đấu trong sự kiện lịch sử này.

Mở đầu chương trình, Bài thơ chúc Tết 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên:

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược trong chỉ đạo đấu tranh cách mạng của Đảng ta, từ mùa Xuân 1968 đến thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975 và những mùa xuân thanh bình - hạnh phúc mãi sau này.