Tổ chức Lễ hội

Trung tâm Ca nhạc nhẹ là đơn vị có đầy đủ kinh nghiệm trong việc tổ chức các Lễ hội lớn và nhỏ với các nhân sự đầy lòng nhiệt huyết và sự cống hiến. Bằng các thủ pháp riêng của mình, Trung tâm cam kết sẽ thể hiện được đầy đủ nội dung, ý nghĩa của các Lễ hội.

Hiện nay, các Lễ hội trên đất nước chúng ta ngày càng nhiều (hơn 8000 lễ hội). Bên cạnh đó, mỗi Lễ hội đều gắn liền với một phong tục, tập quán riêng. Trung tâm Ca nhạc nhẹ với những hiểu biết của mình, đứng ra cam kết các Lễ hội mà Trung tâm tổ chức sẽ diễn ra đúng phong tục, tập quán, bản sắc của Lễ hội, và lưu giữ vào lòng khán giả những điểm nhấn không thể nào quên!

 

service1