Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Thứ tư, 05/10/2022, 15:20

Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP. HCM thông báo tuyển dụng như sau:
- 05 chuyên viên Tổ chức biểu diễn, trình độ Đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa, Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản trị công nghệ truyền thông
- 02 Kỹ thuật viên (âm thanh, ánh sáng), trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- 01 chuyên viên Hành chính tổng hợp, trình độ Đại học chuyên ngành Hành chính, Luật
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 04 tháng 10 năm 2022 đến 17 giờ ngày 04 tháng 11 năm 2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ 7, Chủ nhật)
Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thí sinh đăng ký dự tuyển thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ (Phòng Hành chính – Tổng hợp – Tài vụ Trung tâm Ca nhạc nhẹ; địa chỉ: 57 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP. HCM)
- Chi tiết liên hệ: 028 38329407
/vnt_upload/news/10_2022/280.TB-TTCNN.pdf

/vnt_upload/news/10_2022/MYU_PHIYU_YYNG_KY_DY_TUYYN_VIEN_CHYC.doc